Produkter

Specialister i inkasso


Dansk Advokat Inkasso er specialiserede i inkasso for virksomheder i den finansielle sektor. Vi bistår vores klienter i sager om bl.a. misligholdte forbrugslån og overtræk på kontokort og kassekreditter samt tilbagetagelse af finansierede køretøjer.


Derudover behandler vi sager om inddrivelse af personlige fordringer efter tvangsauktioner over fast ejendom.


Vi dækker hele landet og behandler såvel enkeltsager som større inkassoporteføljer.


Inkassoløsninger


Vores ydelser omfatter blandt andet:


•Telefonopfølgning

•Konsulentbesøg

•Akkordforhandling

•Tilbagetagelse af køretøjer - ejendomsforbeholdskøb og leasing

•Porteføljeovervågning

•Administration af afdragsordninger

•Renteindberetning til SKAT

•Registrering i kreditoplysningsbureauer

•Afbrydelse af forældelsesfrister

•Foged- og retssager


RKI Inkassopartner og inkassosager online


Dansk Advokat Inkasso er RKI Inkassopartner og benytter sagsbehandlingssystemet Advopro.


Advopro integrerer en række af RKI´s inkassoværktøjer og tillader desuden bl.a. elektronisk overførsel af sager og adgang for vores klienter til at følge deres individuelle inkassosager online. Desuden rummer systemet mulighed for at generere statistikker over vores inddrivelsesresultater.