Om DAI

Markedets bedste inkassoløsninger


Dansk Advokat Inkasso blev stiftet i 1999 med en ambition om at levere markedets bedste inkassoløsninger til virksomheder i den finansielle sektor.


Proaktiv inkasso, faglighed og etik


Ved at kombinere inkassobureauets proaktive inddrivelsesindsats med advokatkontorets juridiske kompetence og høje etiske standarder kan vi levere både effektiv sagsbehandling og høje inddrivelsesrater. På samme tid beskytter vi vores klienters gode omdømme.


Gældsinddrivelse og rådgivning om inkasso


I tillæg til at inddrive vores klienters tilgodehavender rådgiver vi om inkasso og relaterede emner i forbindelse med fx implementering af ny lovgivning eller tilrettelæggelse af interne inkassoprocedurer.


Klientsamarbejde


Blandt vores klienter er banker, realkreditinstitutter, finansierings- og forsikringsselskaber, virksomheder som har valgt Dansk Advokat Inkasso, fordi de ikke kun har høje forventninger til resultatet, men i lige så høj grad interesserer sig for måden resultatet opnås.


Samarbejdet med vores klienter er fundamentalt for vores fortsatte succes.

Derfor insisterer vi på en tæt dialog med vores klienter, så vi i fællesskab kan skabe præcis det inkassoprodukt, som bedst imødekommer deres bestemte behov.


RKI Inkassopartner og inkassosager online


Dansk Advokat Inkasso er RKI Inkassopartner og benytter sagsbehandlingssystemet Advopro.

Advopro integrerer en række af RKI´s inkassoværktøjer og tillader desuden bl.a. elektronisk overførsel af sager og adgang for vores klienter til at følge deres inkassosager online. Desuden rummer systemet mulighed for at generere statistikker over vores inddrivelsesresultater.


Selskabsform


Dansk Advokat Inkasso ApS er et advokatanpartsselskab.


Beskikkede advokater


Advokater hos Dansk Advokat Inkasso ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Ansvarsforsikring


Alle advokater hos Dansk Advokat Inkasso ApS er omfattet af kontorets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Tilsyn


Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og i tillæg hertil Advokatsamfundets etiske regler.