Produkter

Specialister i inkasso

 

Dansk Advokat Inkasso er specialiserede i inkasso for virksomheder i den finansielle sektor. Vi bistår vores klienter i sager om bl.a. misligholdte forbrugslån og overtræk på kontokort og kassekreditter samt tilbagetagelse af finansierede køretøjer.

 

Derudover behandler vi sager om inddrivelse af personlige fordringer efter tvangsauktioner over fast ejendom.

 

Vi dækker hele landet og behandler såvel enkeltsager som større inkassoporteføljer.

 

Inkassoløsninger

 

Vores ydelser omfatter blandt andet:

 

•Telefonopfølgning

•Konsulentbesøg

•Akkordforhandling

•Tilbagetagelse af køretøjer - ejendomsforbeholdskøb og leasing

•Porteføljeovervågning

•Administration af afdragsordninger

•Renteindberetning til SKAT

•Registrering i kreditoplysningsbureauer

•Afbrydelse af forældelsesfrister

•Foged- og retssager

 

RKI Inkassopartner og inkassosager online

 

Dansk Advokat Inkasso er RKI Inkassopartner og benytter sagsbehandlingssystemet Advopro.

 

Advopro integrerer en række af RKI´s inkassoværktøjer og tillader desuden bl.a. elektronisk overførsel af sager og adgang for vores klienter til at følge deres individuelle inkassosager online. Desuden rummer systemet mulighed for at generere statistikker over vores inddrivelsesresultater.

 

Dansk Advokat Inkasso af 1/8-1999 ApS Advokatanpartsselskab | Afdelingskontor: Tempovej 27, 1. tv. | DK-2750 Ballerup | Telefon: 44 64 15 13 | Fax:44 64 15 11 | CVR: 24 24 26 33